skip to Main Content
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası

Onkoginekoloji əməliyyatlar

 1. Onkoginekologiyanın müxtəlif cərrahi əməliyyatları (uşaqlıq, uşaqlıq boynu, yumurtalıq və xarici cinsiyyət orqanlarının bədxassəli şişlərinin cərrahi müalicəsi)
 2. Əvvəlcədən bir neçə dəfə əməliyyat keçirmiş xəstələrdəki mürəkkəb cərrahi əməliyyatlar (mürəkkəb histerektomiyalar, mürəkkəb miomektomiyalar)
 1. Radikal histerektomiya və ya Wertheim əməliyyatı
 2. Radikal vulvektomiya
 3. Birincili sitoreduksiya
 4. Çanaq və paraortal limfodisseksiya
 5. İnnguinofemoral limfodisseksiya

Xoşxassəli ginekoloji xəstəliklər üçün laparoskopik cərrahi əməliyyatlar

 1. Laparoskopik histerektomiya, tubovariektomiya
 2. Laparoskopik boruların bağlanması
 3. Laparoskopik yumurtalıq kistası əməliyyatları
 4. Laparoskopik boru hamiləliyi əməliyyatları
 5. Laparoskopik miomektomiya
 6. Laparoskopik endometrioz cərrahiyyəsi

Uroginekologiya – Sidik qaçırma və ya cinsiyyət orqanlarının sallanması üçün edilən əməliyyatlar

 1. Laparoskopik Sakrokolpopeksiya
 2. Vaginal Histerektomiya
 3. Ön və arxa kolporafiya
 4. Transobturator tape qoyulması (TOT proseduru)
 5. Laparoskopik Burch kolposuspenziya proseduru
 6. Laparoskopik lateral suspenziya
Back To Top