skip to Main Content
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası

Uşaqlıq Boynu Xərçəngi (cervical cancer) necə başlayır ?

Uşaqlıq Boynu Xərçəngi (cervical Cancer) Necə Başlayır ?

🚻 Xəstəliyin əmələ gəlməsində ən önəmli faktor
İnsan Papilloma Virusudur (HPV)

🚫 Digər risk faktorları isə :

Erkən yaşda cinsi aktivliyə başlamaq
Bir neçə cinsi partnyorun olması
Çoxlu cinsi partnyoru olan kişilərin daimi partnyoru olmaq
İmmuniteti zəiflədən yanaşı ciddi xəstəliklərin olması (məsələn HİV )
Müntəzəm Siqaret çəkilməsi

‼️Xəstəlik erkən mərhələdə çox zaman heç bir əlamət vermədən gedir

❗️ İrreqular vəya ağır vaginal qanama vəya postkoital qanama ən çox rast gəlinən əlamətləridir

🔬 Xəstəliyin diaqnozu ginekoloji müayinə və uşaqlıq boynu biyopsiyasından sonra qoyulur

🆘 müalicədən əvvəl Xəstəliyin Mərhələsi diqqətli şəkildə təyin edilməlidir

Back To Top