59 yaşında xəstə ATU-nun Onkoloji Klinikasına postmenopauzal qanaxma şikayəti ilə müraciət edib.

59 yaşında xeste ATU-nun Onkoloji Klinikasına postmenopauzal qanaxma şikayəti ilə müraciət edib. Xəstədən endometrial biyopsiya alındı. Biyopsiyanın patohistoloji…

ATU-nun Onkoloji Klinikasının Onkoginekologiya şöbəsinə 37 yaşında, son 3-4 ayda qarında böyümə və təzyiq hissi şikayəti ilə xanım müraciət etmişdir.

Çanağın Ultrasəs Müayinəsi nəticəsində sağ yumurtalıqda 20 cm, sol yumurtalıqda isə 10 cm ölçüdə kompleks törəmə aşikar edilmişdir.…

58 yaşında xəstə təxminən 6-7 aydır vulvada, xarici cinsiyyət dodağında qaşıntı, sağalmayan yara şikayətiylə yerli və sistematik qeyri-spesifik müalicə almışdır.

58 yaşında xəstə təxminən 6-7 aydır vulvada, xarici cinsiyyət dodağında qaşıntı, sağalmayan yara şikayətiylə yerli və sistematik  qeyri-spesifik…

15.12.2018 tarixində REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ: TİBBİ VƏ PSİXOLOJİ ASPEKTLƏR – I MİLLİ KONFRANSI keçirilmişdir.

15.12.2018 tarixində Azərbaycan Tibb Assosiasiyası Pediatriya və Ginekologiya dərnəkləri, PM Akademiya , Psixoloji Xidmət və Uşaq İnkişaf Mərkəzi…