skip to Main Content
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası

59 yaşında xəstə ATU-nun Onkoloji Klinikasına postmenopauzal qanaxma şikayəti ilə müraciət edib.

59 Yaşında Xəstə ATU-nun Onkoloji Klinikasına Postmenopauzal Qanaxma şikayəti Ilə Müraciət Edib.

59 yaşında xeste ATU-nun Onkoloji Klinikasına postmenopauzal qanaxma şikayəti ilə müraciət edib. Xəstədən endometrial biyopsiya alındı. Biyopsiyanın patohistoloji cavabı endometrioid tip endometrium xerçengi geldi.

Xesteye Laparoskopik Total Histerektomiya + Bilateral Salpingooforektomiya + Bilateral Pelvik Limfodisseksiya icra olundu.
Xeste postoperativ ikinci gününde yaxşılaşma ile eve yazıldı.

Onkoginekologiyada Minimal İnvaziv Cerrahiyyenin terefimizden tetbiq edilmesi onlarla xesteni klassik açıq emeliyatdan qurtarmışdır.

Back To Top