skip to Main Content
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası

58 yaşında xəstə təxminən 6-7 aydır vulvada, xarici cinsiyyət dodağında qaşıntı, sağalmayan yara şikayətiylə yerli və sistematik qeyri-spesifik müalicə almışdır.

58 Yaşında Xəstə Təxminən 6-7 Aydır Vulvada, Xarici Cinsiyyət Dodağında Qaşıntı, Sağalmayan Yara şikayətiylə Yerli Və Sistematik Qeyri-spesifik Müalicə Almışdır.

58 yaşında xəstə təxminən 6-7 aydır vulvada, xarici cinsiyyət dodağında qaşıntı, sağalmayan yara şikayətiylə yerli və sistematik  qeyri-spesifik müalicə almışdır. Müalicələrin faydasını görməyən xəstə bizim klinikaya müraciət etdi. Xəstədən vulvar Keys punch biyopsiyası alındı. Biyopsiyanın  patoloji nəticəsi : Yastı hüceyrəli vulvar  xerçengi ( Squamous  cell carcinoma SCC ). Pelvik MRT-də bud- qasıq nahiyyəsində  böyümüş limfa düyünləri izlənmədi.Xəstəyə tərəfimizdən Radical Partial Vulvectomy (Right hemivulvectomy ) + İpsilateral İnguinofemoral Lymphadenectomy əməliyyatı icra olundu. Postop 4. günündə xəstə yaxşılaşma ilə evə yazıldı. Patoloji cavabına görə adyuvant müalicə ehtiyacı təkrar  gözdən keçiriləcək.

 

Back To Top