skip to Main Content
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası

15.12.2018 tarixində REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ: TİBBİ VƏ PSİXOLOJİ ASPEKTLƏR – I MİLLİ KONFRANSI keçirilmişdir.

15.12.2018 Tarixində REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ: TİBBİ VƏ PSİXOLOJİ ASPEKTLƏR – I MİLLİ KONFRANSI Keçirilmişdir.

15.12.2018 tarixində Azərbaycan Tibb Assosiasiyası Pediatriya və Ginekologiya dərnəkləri, PM Akademiya , Psixoloji Xidmət və Uşaq İnkişaf Mərkəzi tərəfindən REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ: TİBBİ VƏ PSİXOLOJİ ASPEKTLƏR” I MİLLİ KONFRANSI keçirilmişdir. Konfransda klinikamızın əməkdaşı, uzman dr. Əkbər İbrahimov onkoloji xəstəliklərə müasir yanaşma mövzusunda məruzə etmişdir. Məruzə konfrans iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanmış, mövzu ilə bağlı suallar verilmişdir.

Back To Top