skip to Main Content
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası

⚠️ Onkoloji Əməliyyat zamanı Paraaortal Limfodisseksiya nə üçün icra olunur ❓❓

⚠️ Onkoloji Əməliyyat Zamanı Paraaortal Limfodisseksiya  Nə üçün Icra Olunur ❓❓

➡️ Ginekoloji Onkoloji Xəstəliklərin cərrahi mərhələsini təyin etmək üçün vacib olan proseduradır.Bəzi mərkəzlərdə hətda 1990 cı ildən tətbiq olunur

🔺 Uşaqlıq cismi,Yumurtalıqların və Uşaqlıq boynu xərçəngində sıxlıqla icra olunmaqdadır

🔺 Əsas məqsədləri xəstəliyin mərhələsini (yayılmasını) və sonrakı (adyuvant ) müalicə taktikasını təyin etməkdir

🔺Həmçinin metastatik limfa düyünlərinin xaric edilməsi proqnoza (sağqalıma) müsbət təsir edir

🆘⚠️ Əməliyyatın qısa videosu ⤵️ ⤵️

Back To Top